Výchovný poradca

Mgr. Lenka Dobiášová

konzultačné hodiny: streda 8:00 - 14:30 hod., alebo podľa potreby a dohody

kontakt: tel. číslo 056/6441452

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

DOD 2017

  • Napísal/a: Mgr. Martina Stanková, PhDr. Silvia Hadžuriková, Mgr. Lenka Dobiašová, jaz. korekcia článku Stanislava Markovičová
  • 25 október 2017

Deň otvorených dverí je tradične najväčšou akciou pre záujemcov o štúdium na našej škole. Koná sa každoročne v októbri a jeho cieľom je poskytnúť uchádzačom o štúdium – našim budúcim žiakom, ich rodičom a výchovným poradcom informácie o škole, odpovedať im na otázky, ukázať naše priestory a prezentovať jednotlivé študijné odbory.

Čítať ďalej...

Výchovný poradca - jeho miesto a význam na škole

  • Napísal/a: Mgr. Lenka Dobiášová, výchovný poradca
  • 03 október 2017

Úlohou výchovného poradcu na škole je:
-poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných problémov, priebežne monitorovať správanie sa žiakov a zmeny, v prípadoch na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu a podozrenia, že by mohli byť vystavení ohrozeniu života lebo zdravia alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť v spolupráci so šk. psychológom, odbornými zamestnancami CPPPaP, podľa potreby pediatrom, sociálnym kurátorom alebo policajtom v súčinnosti so zákonnými zástupcami a vedením školy.

Čítať ďalej...