Študijné odbory

  • Podrobnosti:
    Napísal/a: RNDr. Jana Tokárová

  • 08-január-2016 18:24
Školský rok 2017/2018
 
Ponuka štúdia
 

V školskom roku 2017/2018 otvárame pre absolventov základných škôl štúdium v nasledovných odboroch:

Denné štúdium:

Upozornenie: Pri prihláškach na štúdium popri zamestnaní si pozrite (nižšie pri jednotlivých odboroch), ktoré ďalšie doklady je potrebné priložiť k prihláške! Prihlášky je potrebné zaslať na adresu školy do 31. mája v danom kalendárnom roku!

Večerné štúdium:

Ponuka kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov materských, základných a stredných škôl:

stiahnite si leták (sjl anj)

Oznamujeme, že kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019 budú zverejnené v súlade so zákonom 245/2008 v znení neskorších predpisov.