Tu nás nájdete

Galéria najlepších 2016/2017

Galéria najlepších

  • Podrobnosti:
    Napísal/a: Mgr. Jana Lörincová, koordinátor ŽŠR, RNDr. Jana Tokárová, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová

  • 16-február-2017 23:24

V tejto galérii predstavujeme žiakov, ktorí svojimi školskými výsledkami prezentujú dobré meno našej školy. Mnohí z nich sú vynikajúcimi žiakmi, ďalší svojimi vedomosťami a schopnosťami úspešne reprezentovali školu na rôznych vedomostných, umeleckých alebo športových súťažiach a väčšina z nich  je príkladom pre ostatných svojím správaním.

Kritériá pre výber do galérie:

  • vynikajúce študijné výsledky
  • zodpovedná dochádzka do školy
  • reprezentácia školy v rôznych súťažiach

Galéria 2015/2016